Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Sırça

6 Ağustos 2021

     Cam, camdan yapılmış. Orta Çağda Türkçede kullanılan sırıçga (=sırça) sözünden. Kaşgarlı Mahmut sırıçga sözünü aktarmaktadır. Sırça köşk ‘camdan yapılma köşk; mecazen toplumdan izole edilmiş yer’ demektir. Orta Çağ Türkçe metinlerinde sırıçḳa (=cam, sırça) şekli de kullanılmıştır. Türkçedeki sırıçga veya sırıçḳa kelimesindeki sır ön hecesi ‘cam’ ile ilişkilidir. Cam sözü İranî Dillerden Türkçeye geçmiştir. Türkçe sır ‘bir kısım seramik ve benzeri şeylerin üzerine sürülen cilâ’ karşılığındadır. Osmanlı yazarlarının XIV, XV ve XVI. yüzyıla ait metinlerinde sırça sözü ‘cam’ karşılığında ifade edilmiştir.