Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sırça

6 Ağustos 2021

     Cam, camdan yapılmış. Orta Çağda Türkçede kullanılan sırıçga (=sırça) sözcüğünden. Kaşgarlı Mahmud sırıçga sözcüğünü aktarmaktadır. Sırça köşk ‘camdan yapılma köşk; mecazen toplumdan izole edilmiş yer’ demektir. Orta Çağ Türkçe metinlerinde sırıçḳa (=cam, sırça) şekli de kullanılmıştır. Türkçedeki sırıçga veya sırıçḳa kelimesindeki sır ön hecesi ‘cam’ ile ilişkilidir. Cam sözü İranî Dillerden Türkçeye geçmiştir. Türkçe sır ‘bir kısım seramik ve benzeri şeylerin üzerine sürülen cilâ’ karşılığındadır. Osmanlı yazarlarının XIV, XV ve XVI. yüzyıla ait metinlerinde sırça sözcüğü ‘cam’ karşılığında ifade edilmiştir.