Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Şirden

15 Ocak 2023

     Geviş getiren hayvanların dördüncü midesi. Farsça şirdan (=koyun veya oğlak karıncığı) sözünden. Farsça şir (=süt) ve -dān (=yeri, kabı) sözcüklerinden türetilmiştir. Azerice şirdan, Kürtçe şîrden, Özbekçe şirdon, Çuvaşça šartan, Ermenice şirden, Rusça şirtan, Bulgarca ve Makedonca şirden.