Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sırım

9 Nisan 2022

     Bir kısım işlerde sicim yerine kullanılan, ince ve uzun esnek deri parçası. Orta Çağ Türkçesindeki sıdhrım (=sıyrım, sırım) sözünden gelmektedir. Aynı çağdaki Türkçe sıdhrıl (=sıyrılıp kaçmak, kaymak) yüklemiyle bağlantılıdır. Ebû Hayyân’ın Kitabü’l-idrâk li-lisâni’l-Etrâk adlı sözlüğünde sıyırım (=beyaz kayış) olarak geçer. Türkçe sıyırmak yüklemiyle bağlantılıdır. Türkçeden Kürtçeye intikal ederek sırım şekliyle kullanılıyor.