Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Şirin

29 Aralık 2021

     Sevimli, cana yakın; tatlı, hoş. Kadın şahıs adlarındandır. Farsça ve Kürtçe şirin (=sütlü; tatlı) sözünden. Aynı dillerdeki şir (=süt) ve tenvinli ek olan -in ile türetilmiştir. Bununla birlikte Pehlevice širēn (=tatlı) biçimi de biliniyor. Pehlevicede de šir sözcüğü ‘süt’ karşılığındadır. Sütlü tatlıların daha yoğun yapılması nedeniyle ‘sütlü’ ve ‘tatlı’ sözcükleri aynı karşılıkta ifade edilmiştir.