Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Şırlağan

31 Aralık 2022

     Susam yağı, susam sütü. Aynı karşılıktaki Farsça şîr-revġan sözünden. Farsça şîr (=süt) ve revġan (=yağ) sözcüklerinden türetilmiştir. Farsça şîr-i revġan (=yağ sütü, susam yağı, susam sütü) sözünden şîr-revġan şekliyle ifade edilmiştir. Ermenice şirlagan, Bulgarca šárlagan, Sırpça šarlàgan, Makedonca şarlagan.