Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sirtaki

22 Ocak 2022

     Yunan halk oyunu. Yunanca sirtáki (=bir oyun çeşidi) sözcüğünden. Yunanca sirtós (=sürüklenen; tekdüze, monoton; sürme) ve sirtá (=sürerek, sürükleyerek) sözcükleriyle bağlantılıdır. Rumcada sirto ‘bir tür raks veya ayak atması’ olarak bilinmiştir. Bu sözcükler Eski Yunanca sirō (=çekmek, sürüklemek) sözcüğüne dayanmaktadır. Eski Yunanca sirittō (=flüt çalmak, ıslık çalmak, çınlamak, yankılanmak) sözüyle aynı köktendir.