Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sis

1 Ocak 2023

     Bulutların alçalarak yeryüzüne kadar inmesiyle oluşan beyaz duman. Kürtçe sis (=beyaz) sözcüğünden Türkçeye geçmiştir. Aynı kökten Kürtçe sisolek ‘akbaba’yı ifade ediyor. Eski Yunanca siskios (=gölgeli, gölgelik) sözcüğünün de aynı kökten kaynaklanmış olduğundan emin değilim. Kaşgarlı’nın sözlüğündeki ‘kabarmak, şişmek’ karşılığındaki sışıl veya sış (=şişmiş olan nesne) yüklem ve sözcüğüyle ilişkili olamaz. Sis, ses yansıtmalı bir sözcük de değildir. Türkçeye yakın dillerde sis sözcüğü kullanılmamaktadır.