Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Şişe

27 Nisan 2021

     İçine su ve her çeşit sıvı konulan camdan yapılmış farklı boyut ve şekillerdeki kap. Farsça şişe (=cam) veya Kürtçe şuşe (= camdan yapılma sıvı konulan kap) sözleriyle bağlantılıdır. Farsçada şişa şekliyle de biliniyor. Pehlevicede şişag kelimesi ‘şişe’ demektir. Süryanice şuşa, Hintçe şişi, Urduca şişa sözleri bulunmaktadır. Şişe kelimesinin Türkçe şişmek’ten geldiği görüşü doğru değildir. Çünkü şişe kelimesi daha eskilere gitmektedir.