Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Sismoloji

4 Haziran 2020

     Deprem bilim. Fransızca sismologie sözünden alıdığı sanılmaktadır. Eski Yunanca seismós (=deprem, sarsıntı, zelzele) sözünden kaynaklanmaktadır. Eski Yunanca ‘sarsmak veya sallamak’la ilgili olarak, seioseiso ve benzeri sözler telaffuz edilmiş. Çağdaş Yunancada da seismós sözünün ‘deprem’ karşılığında kullanıldığı bilinmektedir. Yunanca seismologia (=deprem bilimi), seismiki dónisi (=deprem dalgası), seismológos (=deprem bilimci) sözleri de kullanılıyor. Yunancadan da diğer Batı Dillerine intikal etmiştir. Bu cümleden olarak, ‘deprem bilimi’ karşılığında Almanca Seismologie, Fransızca sismologie veya séismologie, İngilizce seismology denilmektedir. Osmanlıcası ilm-i zelzele olarak dile getiriliyordu.

   Sismoloji (=deprem bilimi), depremlerin oluşlarını, etkilerini ve sonuçlarını, deprem dalgalarını, deprem alanlarını, depremleri doğuran neden ve olayları incelemektedir. Bu maksatla, birçok ülkede deprem araştırma enstitüleri ve rasathaneleri bulunmaktadır. Tarihte deprem meydana gelmiş olan yerler, deprem bölgeleri olarak belirtiliyor.