Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sitar

3 Mayıs 2023

     Üç telli bir çeşit çalgı. Aynı karşılıktaki Farsça sitar ve Kürtçe sêtar sözleriyle bağlantılıdır. Farsça ve Kürtçe se (=üç) ve tār (=tel) sözcüklerine dayanmaktadır. Hindistan’da kullanılan çimdikleme telli müzik aleti de aynı adla biliniyor. Urduca setar, Tacikçe ve Peştuca sitar, Hintçe sitaar, Nepalce ve Pencapça sitāra,  Bengalce sētāra.