Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitem

19 Haziran 2020

   Bir kimseye veya birden fazla kimselere, benimsemediği bir davranışından dolayı üzüldüğünü, alındığını incitmeden uygun bir üslupla iletmek. Söz konusu kelime, Farsça/Kürtçe sitem sözünden Türkçeye geçmiş. Oysa, bu dillerde özgün karşılığı, ‘haksızlık, eziyet, şiddet, zor, güç; hata, yanlış’ ve benzeridir. Kürtçede sitem genellikle ‘çekiştirme, uyarma ve çıkışma’ gibi karşılıklar içermektedir. Farsça ve Kürtçe sitem sözü Eski İran Dillerine dayanmaktadır. Avestaca staḥma, Pehlevice stahmak ve stahmakih sözleri ‘şiddet, şiddetli’ demekti. ‘Zulmeden, haksızlık eden, eziyet eden’ karşılığında Kürtçe sitemkar, Farsça ve Türkçede sitemkâr şekli kullanılıyor.