Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sitoloji

13 Şubat 2023

     Hücre bilimi. Fransızca cytologie (sitoloji) sözünden alıntıdır. Fransızca cytologie ve İngilizce cytology sözlerindeki cyto- ön eki Latince cytus (=hücre) sözcüğüne dayanmaktadır. Yunanca kýtos (=içi boş kap, sepet) sözcüğüyle bağlantılıdır. Hint-Avrupa Dillerindeki keu- (=örtmek, gizlemek) sözcüğünden kaynaklanmış olduğu sanılıyor. Almanca Zytologie, İtalyanca, İspanyolca ve Portekizce citologia, Romence citologie, Rusça tsitologiya, İsveççe ve Norveççe cytologi, Hollandaca cytologie.