Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sittinsene

6 Mayıs 2021

     Seneler boyunca, ömür boyu, uzun süre, ilâ-nihâye. Arapça sittin (=altmış) ve sene (=yıl) sözcüklerinden oluşmuş. Arapça sitt (=altı) sayısıyla bağlantılı olarak, Arapça sittin (=altmış) sayısı birçok dilde benzerleriyle bilinmektedir. Arapçada sittûn şekliyle de telaffuz edildiği görülüyor. Maltaca sittin, Svahilice sitini, Hintçe, Bengalce, Nepalce ve Pencapça sātha ‘altmış’ karşılığındadır. İngilizce sixty, İspanyolca sesanta, Farsça şast, Kürtçe şest ve İbranicede şişim diye biliniyor.