Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Şivan

18 Mart 2024

     Ağıt, feryat, matem, yas, ağlama; inleme, sızlanma. Aynı karşılıktaki Farsça şîvèn sözcüğünden. Farsça şîvèn-gâh ‘matem evi’dir. Anadolu’nun birçok yöresinde şivan şekliyle ifade ediliyor. Kürtçede şîwen biçimiyle biliniyor. “Bu dağın ardı meşe / Gün kalka gölge düşe / Beni yardan edenin / Evine şivan düşe” (“Maden Dağı dumandır” adlı ezgiden, Diyarbakır-Çüngüş yöresi).