Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Şıvga

28 Aralık 2022

     Filiz, ince uzun çubuk, dal, sürgün. Ermeniceden Türkçeye geçtiği yönündeki görüş belirsizdir. Kürtçe şıv (=çubuk) sözcüğüyle ilişkilidir. Kürtçe şıvık (=ince dal, ince çubuk, sürgün) sözü de aynı köktendir. Aynı dilde çaw (=sürgün, ince dal) sözcüğü de biliniyor. ‘Ağaç sürgünü’ karşılığındaki Türkçe şıvgın ya da çıvgın sözcüklerinin Kürtçe şıv sözcüğüyle bağlantılı olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte etimolojik açıdan Orta Çağ Türkçesindeki çıp (=ince ve yumuşak dal) sözcüğüyle de bir münasebetin olduğu görülmektedir. “Aradılar bir tenhada buldular / Yaslandılar şıvgalarım kırdılar” (Karacaoğlan, XVII. yüzyıl).