Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Sivri

20 Haziran 2020

     Ucu keskin ve batıcı olan. Zendce suvra (=keskin, ucu ince olan şey, delici) kelimesiyle bağlantılıdır. Sanskritçe tivram sözü, ‘keskin, sivri’ demekti. Sumerce sir (=sivri, keskin), Akadcada zaqtum olarak biliniyordu. Yük veya iş yapan hayvanı harekete getirmek için hafifçe dürtülen Kürtçede zeḥt (=ucu çivili sopa) denilen sopa adının, Akadca zaqtum (=keskin, sivri) sözünden dönüşmüş olduğu kanısındayım.  Almanca spitz, Farsça tiz sözleri de ‘sivri’ demektir. Farsçadaki tiz kelimesi Zendce tizya (=keskin, sivri) sözünden kalmadır. Kürtçede bilinen ṭuj (=keskin; acı) sözü de Zendce tizya ile bağlantılıdır. Azericede de sivri sözü kullanılmaktadır. Tarihsel olarak Medlerin anavatanı üzerinde bulunan Azerilerin, Avestaca, Zendce, Medce, Eski Farsça, Pehlevice, Partça, Kürtçe ve Deylemice birçok kelimeyi aldıkları görülmektedir.