Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Siyah

24 Ağustos 2020

     Kara, beyaz veya ak karşıtı, kömür rengi, en koyu renk. Farsça siyāh kelimesinden alınmıştır. Farsça siyāh sözünün Avestaca siyāva, Pehlevice ve Partça siyāk veya siyāh sözlerinden geldiği görülüyor. Söz konusu kelime Avestaca syāvarśāna, siyāvāspi sözleriyle bağlantılıdır. Sanskritçe śiyamá, Ermenice seav veya sev, Tacikçe siyoh, Urduca siyah, Yidişçe şvarts sözleri de ‘siyah’ karşılığındadır. Kürtçe ve Beluçça siyāh, Ossetçe sau şekliyle görülmektedir. Kök sözcüğün si olduğu kanısındayım. Kürtçede si (=gölge, gölgeli yer, güneş almayan yer) kelimesi kullanılmaktadır. “Siyah perçemlerin hātem yüzlerin / Garip bülbül gibi zāre(y)ler beni / Hilāl ebruların ahū gözlerin / Tığ-ı sevda ile yāreler beni” (Sıtkı Baba).