Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Siyaset

2 Nisan 2021

     Bir toplumu yönetme, devletin iç ve dış işlerini düzenleme ile ilgili görüş, fikir ve uygulamalar. Arapça es-siyaset önceleri bir şeye bağlanmak, iyiliğini görüp gözetmek olarak biliniyordu. Bu bağlamda ata bakan seyisle ilgili olarak at bakım sanatına da siyaset denilmiş. Arapça sa’is veya sayis (=at bakıcısı, at tımarcısı) sözüyle bağlantılı olarak siyaset kelimesi telaffuz edilmiş. Sumerce sisi (=at) ve Akadca sisūm (=at) sözlerinden zamanla ‘at bakıcısı’ karşılığında se’is sözü türemiştir. Kürtçe se’is (=at bakıcısı, at tımarcısı) sözü Sumerce sisi ile ilişkilidir. Sanskritçe aśva, Tacikçe asp, Sinhalice aśvayā, Belucca asb, Kürtçe (h)esp, Arapça hisan ve Farsça esb sözleri ‘at’ karşılığındadır. Kürtçe siyar veya siyari sözleri ‘binici’ demektir. Bu bağlamda siyaset kelimesinin si kök unsuru ‘at’la, ‘binici’likle ilişkilidir. Böylece siyaset kelimesinin etimolojik kökeni Sumerceye dayanmaktadır. Batıda siyaset karşılığında Yunanca kökenli olan politika sözü kullanılıyor.