Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Siyer

6 Haziran 2023

     Hal ve gidiş, davranış, hareket, yürüme. Şahısların hayatlarına ilişkin anlatımlar. Arapça sîra (=sîre: ‘hal tercümesi’) sözcüğüne dayanmaktadır. Arapça sîre (<sîra) sözcüğüne dayanan sîret (=durum; bir kimsenin gidişatı, davranışı) sözcüğünün çoğul şekli siyer (<siyar: ‘davranışlar, hayata ilişkin anlatımlar’) sözüdür. Siyer-i nebî veya siyer-i nebevî (=peygamber hayatı; peygambere ilişkin hal tercümesi) sözleri de biliniyor. Sîra sözcüğü Arapça s-y-r (=yönelmek; seyahat etmek) kökünden kaynaklanmaktadır.