Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Siyez

8 Temmuz 2023

     Bir tür yabani buğday. Hititçe ZİZ (=bir çeşit buğday) sözcüğüyle bağlantılıdır. Hititçe ZİZ,  Sumerce ziz (=çavdar) sözcüğüne dayanmaktadır. Aynı kökten Sumerce zizan (=bir çeşit buğday, yulaf) sözcüğü de kullanılmıştır. Siyez sözcüğü zamanla Sumerce ve Hititçe Ziz/ziz sözcüğünden dönüşmüş olmalıdır. Kürtçe zizan (=karaçayır otu) sözcüğü de aynı köktendir.