Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Şöbiyet

6 Ağustos 2021

     İnce yufka parçalarının içine kaymak konulup üstüne dövülmüş fıstık serpilerek yapılan bir tatlı türü. Arapça şa’b (=bölünmüş, parçalanmış şey) sözüne istinaden Arapça şa’biyat (=parça parça, ayrı ayrı şeyler) kelimesinden gelmiş olduğu görüşündeyim. Şöbiyet baklava gibi sonradan kesilip dilimlenmiyor. Hamuru ayrı ayrı bölünüp hazırlandığından bu adı almış olmalıdır. Batı Dillerine sobiyet şekliyle intikal etmiştir. Kimi yörelerde şöbyet, şöbüyet ve benzer şekillerde telaffuz edilmektedir. Kürtçe şobiyet, Ermenice sobiyet şekliyle biliniyor.