Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sofa

5 Nisan 2022

     Hol, bir zamanlar evlerde oda kapılarının açıldığı, toplanıldığı ve yemek yenildiği genişçe ara yer. Aynı karşılıktaki Arapça ṣuffe kelimesinden. Sofa denilen yer çok önceleri toplanılıp bilgi iletişimi yapılan yerdi. Bu açıdan Eski Yunanca sophos (=bilgi) sözcüğüyle bağlantısı olabilir. Ancak bu yönde somut veri bulunmamaktadır.