Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Şöhret

28 Aralık 2021

     Herkesçe tanınma, ün, san nam. Aynı karşılıktaki Arapça şuhret sözünden. Farsça şuhret, Azerice, Uygurca, Tatarca ve Başkırtça şöhrät, Özbekçe şuhrät, Türkmence şöhrāt. Yukarı Fırat Bölgesi Kürtçesinde şuret ‘biçim, tip, görünüş, vizyon’ karşılığındadır.