Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Soket

27 Şubat 2022

     SOKET (I)    Kısa çorap. Fransızca socquette (soket: ‘kısa çorap’) sözünden. Latince soccus (=terlik, kısa çorap) kelimesinden kaynaklanmıştır.

     SOKET (II)    Bir elektrik kablosunun ucunu oluşturan ve onu yapıya bağlayan kısım. Aynı karşılıktaki Fransızca socket (soket) sözünden. Anglo-Saksonca soket (=pulluk) kelimesinden aktarılmıştır. Keltçe sukko (=saban demiri) sözüne dayanmaktadır.