Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sokranmak

10 Nisan 2024

     Söylenmek, homurdanmak. XIII. ve XIX. yüzyıllar arasındaki Türkçe yazılmış kaynaklarda sokranmak sözcüğü ‘söylenmek veya homurdanmak’ karşılığında ifade edilmiştir. Bu sözcüğün Tatarca sukranu (=söylenmek, homurdanmak) sözcüğüyle bağlantılı olduğu anlaşılıyor. Ancak bu sözcüğün Kıpçakça soķran (=ağzında anlaşılmaz söz gevelemek) sözcüğüyle aynı kökten olduğunu söyleyebiliriz. 1312 yılında Kahire’de tamamlanan Kıpçak sözcüklerini içeren El-İdrāk Haşiyesinde bu sözcükle karşılaşılıyor. Anadolu’nun birçok yöresinde sokranmak sözcüğü ‘söylenmek, homurdanmak, gönülsüz iş yapmak’ karşılığında biliniyor. Codex Cumanicus’daki soḥran (=yas tutmak, matemlemek) sözcüğüyle ilişkisi izaha muhtaçtır.