Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sol

8 Aralık 2022

     SOL (I) Kalbin bulunduğu taraf. Orta Çağda Türkçede aynı karşılıktaki sol sözcüğünden. Aynı çağda Türkçe solamuk (=solak) sözü de biliniyordu. Türkçeye yakın dillerde de yaygın olarak aynı karşılıkta sol sözcüğü kullanılmaktadır. XIV. yüzyıl Osmanlı yazarlarında sol sözcüğü sağın karşısındaki yönü ifade etmiştir. Moğolca solugay (=sol taraf, sol el, solak) sözü ile aynı köktendir. Politik açıdan sol sözcüğü emekçi kesimlerden yana olanı ifade etmektedir. Ermenice ve Farsça sol ’sol taraf’ karşılığındadır.

     SOL (II) Müzikte bir nota. Fransızca sol (=müzikte sol işareti; toprak; zemin; arazi)   sözcüğünden.