Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Solaryum

5 Mart 2022

      Güneşletici; yapay güneş ışınlarıyla tedavi eden cihaz veya kabin. İngilizce solarium (=güneşlik) kelimesinden gelmektedir. İngilizce solar (=güneş) sözüyle bağlantılıdır. Latince sōl veya sōlis ‘Güneş’ karşılığındadır. Latince sōlāris (=güneşe ait) ve sōlārium (=güneş saati, saat, balkon, teras) sözleri biliniyor. Latince sōlārium sözünden İngilizceye aktarılmıştır. Latince solarium sözündeki -ium son eki Latincede mensubiyet ifade etmektedir. Aynı dilde sōlāris sözündeki -aris son eki Latincede fail adı olarak araç ve mekân adları türetmektedir.