Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Şom

1 Ocak 2021

     Uğursuz; kötü, bozuk. Arapça şu’m (=şom, uğuruz) sözünden gelmektedir. Farsçaya da şûm şekliyle yerleşmiştir. Arapça şu’m sözü Akadcada bulunan maşûm (=uğursuz, bozuk, çürük, kötü) kelimesinden kaynaklanmıştır. Çağdaş Arapçada bugün dahi meş’ûm (=uğursuz) sözünün kullanıldığı görülüyor. Meş’ûm’un müennesi meş’ûme, çoğulu ise meşâim’dir. Kürtçede şom veya şowm şekliyle bilinmektedir. Mazgirt’in Şomi köyünün yeri engebeli ve yamaç olduğundan ‘zemini kötü olan yer’ karşılığında Şomi adını almış olduğu görüşündeyim. Türkçede şom ağızlı sözü sürekli kötü şeylerden söz eden ve sözlerinin uğursuzluk getireceğinden korkulan kimseler için dile getirilmektedir. Bir hadis’e atfen “şu’m üç şeydedir; atta, kadında ve evdedir” sözü öne sürülmektedir. Şum sözü, bir kısım Asya Dillerinde de yer almıştır. Söz gelimi Özbekçe, Türkmence ve Uygurcada da şum sözü ‘uğursuz, şom’ karşılığında telaffuz ediliyor.