Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Somun

7 Eylül 2020

     Yuvarlak ve şişkin ekmek. Türkçedeki somun ekmek sözü Rumca psomin (=ekmek) sözünden alınmıştır. Rum fırıncılar psomin ekmeği özellikle Karadeniz Bölgesi’nde özenle pişiriyorlardı. Günümüzde bu somunun Trabzon ekmeği adıyla da ifade edildiği görülmektedir. Yunancada psomion, psomi şekliyle biliniyor. Eski Yunanca psomisma (=kısım, parça, lokma) sözüyle bağlantılı olabilir.