Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Sormak

26 Aralık 2020

     Sual etmek, soru yöneltmek. Kaşgarlı’ya göre Oğuz boylarında sor sözcüğü ‘sormak, aramak’ olarak anlaşılıyordu. Türkçede sorul kelimesi ‘sorulmak’ karşılığındaydı. Moğolca sori (=imtihan etmek, sınav yapmak, sınamak, soruşturmak) màbirlikte aynı dilde sura (=sormak) sözü de kullanılıyordu. Moğolca sor (=soru), soriça (=sınav, deneme), sorig-a veya sorilg-a (=sınav, deneme, duruşma) sözleri de telaffuz edilmiştir. Sir Gerard Clauson, Türkçedeki sormak sözünün Moğolcadan alınmış olduğuna işaret ediyor. Kürtçede pırs (=soru) sözünün yanı sıra sori kelimesi de kullanılıyor. Kürtçedeki sori sözünün de Moğolcadan intikal ettiği anlaşılmaktadır. Uygurca sorumak, Türkmence sōramak, Özbekçe sorämàk sözleri ‘sormak’ karşılığındadır.