Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Soru

31 Ağustos 2021

     Bir şey öğrenmek veya sınamak maksadıyla birine yöneltilen söz ya da yazı. Kaşgarlı’nın sözlüğünde soruğ (=sorma, soru) şekliyle mevcuttur. Aynı sözlükte sor (=sormak) kök sözcüğü ve sortur (=sordurmak) sözü bulunuyor. Moğolca sori (=sınamak, sınav yapmak) ve sura (=sormak) kelimeleri bilinmektedir. Sir Gerard Clauson soru kelimesinin Moğolcadan alınmışa benzediğini öne sürmektedir. Kırgızca suro, Kazakça surak, Uygurca sorak, Tatarca sorau, Türkmence sorağ. Yukarı Fırat Bölgesi’ndeki Kürtçede sori sözü Türkçeden aktarılmıştır.