Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Soy

20 Haziran 2020

     Aynı atadan gelenlerin topluluğu; ecdat, sülāle, nesep, zürriyet. Yunanca sói (=soy) sözünden alınmadır. Anadolu ve Kıbrıs Rumlarınca da aynı şekilde (sói) biliniyor. Rumlardan Suriye Arapçasına intikal ederek suy şeklini almıştır. Türkçede soy kelimesinin kullanılması XIV. yüzyıldan bu yanadır. Soy (<sói) kelimesi, Anadolu Rumcasından Türkçeye geçmiştir. Türkçede soylu, soysuz, soydaş, soyadı, soy sop, soya çekim, soykırım, soyağacı, kentsoylu (=burjuvazi) ve soy erki (=Aristokrasi) sözleri kullanılmaktadır.