Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Soyka

29 Haziran 2024

     SOYKA (I)  Ölen kimsenin üzerinden çıkan elbise. Ölenin üzerindeki elbise soyulduğundan Türkçe soy köküne fiilden isim yapan -ge eki eklenerek türetilmiştir. Türkçedeki bu ek, -ga, -ka biçimleriyle de yaygınlaşmıştır. Soyka sözcüğü bu şekilde belirmiştir. Bu sözcük XIV. yüzyıldan bu yana bir kısım Osmanlı kaynaklarında aktarılmaktadır. Kıpçakça soyķa (=kaftan) sözcüğü aynı dildeki şoy ([kabuk, elbise vb.] soymak, çıkarmak; derisini yüzmek) sözcüğüyle bağlantılıdır.

     SOYKA (II)  Bir tür alakarga. Bulgarca sojka (soyka: ‘alakarga’) sözcüğünden. Aynı dilde bu sözcük soĭka biçimiyle de kullanılıyor. Sırpça, Hırvatça ve Boşnakça šojka, Rusça, Slovakça ve Çekçe sojka, Ukraynaca soyka, Slovence šoja,  Lehçe sójka,  Macarca szajkó.