Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Soytarı

5 Haziran 2020

     Herhangi bir sanat seğeri taşımayan söz ve davranışlarıyla halkı güldürüp eğlendiren kimse. Eski Yunanca sátyros sözünden kaynaklanmıştır. Eski Yunan mitolojisine göre, kırlarda yaşadığı söylenen yarı insan yarı hayvan görünümlü tip. Anlatıldığına göre, Satyros veya Satir, kuyruklu ve keçi bacaklı, küçük boynuzlu ve sivri kulaklı olarak tasvir edilmiştir. Eski Yunandan Araplara geçen bu tipleme, Arapçada sateri (=soytarı; aşırı keyifli patavatsız kimse) şeklinde telaffuz edilmiştir. Fransızcada sotte (=budala, gülünç), sottise (=budalaca, gülünç davranış) ve benzer sözler bulunmaktadır. Farsça satari/sateri (=cinsel maskara) sözünün Arapça sateri kelimesinden alındığı anlaşılmaktadır. İrlandaca sotaire (=kendini beğenmiş, budala) ve Geç Latince sortiarri (=budala, kendini beğenmiş) sözleri kullanılmıştır. Rusça şut sözü ‘soytarı’ karşılığındadır.