Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sözen

22 Nisan 2021

     Güzel konuşan, söylev veren, söz ustası, sözünün erbabı, belagat sahibi, etkili konuşan, hatip, natık. Genellikle kadın ve sonrasında erkek adı olarak görülmektedir. Orta Çağda Türkçede görülen söz kelimesine istinaden sözen adı kullanılmıştır. Kaşgarlı Mahmud sözlüğünde söz kelimesini aktarmaktadır. Hatip karşılığında Kazakça şeşen, Kırgızca çeçen, Başkırtça säsän, Tatarca çäçän, Uygurca çeçän sözleri kullanılmaktadır.