Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Spastik

19 Mart 2024

     Beyindeki zedelenme nedeniyle kasları istem dışı kasılan kimse; mecazen aşağılama sözü. Aynı karşılıktaki Fransızca spastique (spastik) sözcüğünden. İngilizcede spastic şekliyle biliniyor. Bu sözcükler Eski Yunanca spastikós (=spazmlı) sözcüğüne dayanıyor. Bu sözcük Eski Yunanca spáō (=çekmek, germek, kasılmak) yüklemiyle bağlantılıdır. Aynı dilde spásma ve spasmós sözcükleri ‘kasılma, sarsılma, çırpınma, titreme’ karşılığındadır.