Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Spektrum

17 Aralık 2023

     Çeşitlilik; tayf. İngilizce spectrum (=tayf, izge) sözcüğünden. Latince spectrum (=hayal, hayalet; tayf) sözcüğüne dayanmaktadır. Latince spectāre (=bakmak, gözlemek) yüklemiyle bağlantılıdır. Aynı kökten spektrograf (=tayf çeker), spektrofobi (=kendini aynada görme korkusu), spekrometre (=tayfı ölçen alet), spektrogram (=tayf fotoğrafı) ve spektroskopi (=ışın tahlili konusu) gibi sözcükler kullanılıyor.