Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsor

21 Nisan 2021

     Destekleyici, herhangi bir iş için maddi destek sağlayan kişi, kurum veya kuruluş. İngilizce sponsor (=kefil; kefil olmak, korumak) sözünden. İngilizce sponsorial (=kefil olan, destekleyen), sponsorship (=kefil, destek; himaye), sponsion (=kefalet, birinden emin olma) sözleri telaffuz edilmektedir. XVII. yüzyıl ortalarında Geç Latincede sponsor sözü ‘kefalet, kefil, teminat’ karşılığında dile getirilmiş. Ön İtalyancada spondere sözü Latincede de kullanılıyordu. Latince spondēre ‘söz vermek, kefalet etmek, taahhüt etmek’ diye biliniyordu. Latince spōnsiōnis (=güvence, vaat, söz), spōnsus (=mukavele, akit, ahit), sponte (=gönüllü olarak) sözleriyle bağlantılı olarak Latince sponsor (=kefil, rehin, teminat, güvence) sözünden gelmektedir. Bu sözlerin Eski Yunanca spéndomai (=antlaşma yapmak) kelimesiyle bağlantılıdır. 

     Almanca Sponsor, İtalyanca, Rusça, Rumence, İsveççe, Norveççe, Flemenkçe, Lehçe, Bulgarca, Danca sponsor, Hırvatça,  ve Çekçe sponzor.