Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Stenografi

22 Mayıs 2021

     Söylenen sözleri söylendiği kadar çabuk yazmaya uygun, oldukça kısa ve sade işaretlerden oluşan yazı sistemi. Hristiyanlık öncesinden beri kullanıldığı belirlenmektedir. Romalılar zamanında Cicero’nun konuşmaları Marcus Tullius Tiro tarafından kısa yazı biçimiyle kaydedilmiştir. XII. yüzyıldan XV. yüzyıla kadar kilise konuşmalarının kaydedildiği takigrafi kullanılmıştır.  XV. yüzyıldan sonra stenografi giderek gelişme göstermiş, XVII. yüzyılda bu alanda İngiliz, Fransız ve Alman ekolleri olmak üzere üç ayrı ekol doğmuştur. Stenografi terimini ilk kez İngiliz John Willis (1575 -1625) dile getirmiştir. John Willis “Arte of Stenographie” (=Stenografi Sanatı) adlı kitabında birtakım geometrik şekillere yer vermiştir. Modern stenografi ise Samuel Taylor (1764-1811) tarafından geliştirilmiştir.

     Stenografi terimi Eski Yunanca stenós (=dar, sıkı) ve graphé (=yazı, yazma sanatı) sözlerinden türetilmiştir. Fransızca sténo ve sténographie sözlerinden Osmanlıcaya aktarılmıştır. Stenografi makinesine Fransızca Sténotype, İngilizce Stenotype deniliyor.