Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Steril

20 Kasım 2023

     Arınık, her türden mikrop ve mikroorganizmalardan arındırılmış. Fransızca stérile  (=kısır, verimsiz; yaratıcılıktan uzak; boş, yararsız) sözcüğünden. Fransızca stériliser (=kısırlaştırmak; verimsizleştirmek) yüklemiyle bağlantılıdır. Orta Çağ Fransızcasında stérile (=meyve vermeyen) sözcüğü kullanılmıştır. Latince sterilis (=kısır, kıraç; çıplak; verimsiz) sözcüğüne dayanmaktadır. Hint-Avrupa Dillerindeki ster (=noksan, kısır) sözcüğünden kaynaklanmıştır. Aynı kökten Ermenice sterj (=kısır) sözcüğü de biliniyor. Almanca, Romence, İsveççe ve Norveççe steril, İngilizce ve İtalyanca sterile, İspanyolca ve Portekizce estéril.