Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Strateji

31 Aralık 2023

     Bir hedefe ulaşmak için önceden belirlenen yol veya plan. Fransızca stratégie (strateji) sözcüğünden. Latince stratēgēma (=strateji) sözcüğüne dayanmaktadır. Bu bağlamda Latince stratēgus (=komutan, başkan) sözcüğü kullanılmıştır. Bu sözcükler Eski Yunanca strateiō (=sefer düzenlemek), stratēgía (=komutanlık), stratós (=ordu, birlik), stratáō (=kamp kurdurmak, yerleştirmek), strateia (=askeri sefer, askeri disiplin), stratia (=askeri birlik, ordu) ve stratios (=orduya komuta eden) gibi sözcüklerle bağlantılıdır. Eski Yunanca stratós (=ordu) sözcüğüyle ágō (=sevketmek, ilerlemek, yürümek) yükleminden türetilmiştir. İngilizce Strategy, Almanca Strategie, İtalyanca strategia, İspanyolca estrategia, Portekizce estratégia, Rusça strategiâ, Romence strategie, İsveççe ve Norveççe strategi.