Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Şua

27 Ocak 2020

     Işın, Güneş ya da başka ışık kaynaklarından tel tel süzülen ışıklar. Türkçede bayan adı olarak da kullanılmaktadır. Arapça şu’â (=ışın) sözünden kaynaklanmaktadır. Arapça şuâ’ât (=ışınlar, şuâlar), şuâ’î (=ışınla ilgili, şu’â’ya mensup, ışınla ilgili), şual (=alevler), şuâ’iyye (= ışınlılar) ve iş’â (=Güneş ışığını dağıtma, şuâlanma) sözleri telaffuz edilmektedir. Arapça şu’â sözü Farsçada şuâ, Azericede şüā, Kazakçada sevle, Tükmencede söhle, Uygurcada şola, Kırgızcada şöla şekliyle yer etmiştir. Farsçada pertev sözü de şuâ karşılığındadır. Arapça hayt-üş-şuâ (=Güneşin iplik iplik şeklinde gelen ışıkları) ve benzeri sözler kullanılmaktadır.

     Arapçadaki şu’â (=ışın) sözü Farsçada aynı şekilde kullanılmakla birlikte, yine Arapça kaynaklı olarak Farsçada dile getirilen şi’â (=ışınlar) sözü de telaffuz edilmektedir. ŞuâTürkçeye yakın bir kısım diller sayılan Kırgızca, Tatarca, Uygurca ve Özbekçede nur diye bilinmektedir.