Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Subasman

3 Mart 2022

     Oturmalık. Fransızca soubassement (subasman: ‘yapılarda üst temel, yapı eteği’) sözünden. Fransızca bassement (basman: ‘alçakça, bayağıca’) kelimesine sub- (altta, aşağıda olma) ön eki getirilerek türetilmiştir. Latince basis (=taban, kaide) sözüne dayanmaktadır. Bu Latince söz Eski Yunanca basis (=kaide, temel; yürüyüş, yürüme; ayak, bacak) kelimesinden kaynaklanmıştır. Subasman sözü Türkçede su basmanı şekliyle de kullanılıyor.