Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Şubat

25 Ocak 2023

     Günümüzde kullandığımız Miladi de denilen Gregoryen takviminin ikinci ayı. İbranice şebāṭ (=şubat ayı) sözünden geliyor. Bu söz Akadca šabātu (=esmek, üflemek, uçurmak; sallamak, şiddetle ilerlemek) sözüyle bağlantılıdır. Bir olasılıkla bu ayda Mezopotamya coğrafyasında şiddetli rüzgârların esmesinden dolayı bu adın verilmiş olması mümkündür. Akadca šabātu sözü aynı zamanda ‘döndürmek, dönemeç’ ve ‘esir almak, zapt etmek’ karşılığıyla da ifade edilmiştir. İlk Çağda Elam ülkesinde kullanılan takvimin on ikinci ayı šabātu idi. Ayrıca Süryanice şəbāṭ, Arapça şubāṭ ve Kürtçe sibat sözleriyle ifade edilmektedir.