Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

 

 

 

 

 

 

Sübjektif

5 Ocak 2022

     Öznel, objektif karşıtı. Fransızca subjectif (=öznel) kelimesinden. Latince subiecere (=yaklaştırmak, özne yapmak) yüklemiyle bağlantılıdır.  Latince subiectus (=yakın, komşu, tabi, boyun eğen) sözüne dayanmaktadır. Latince subicere (=yaklaştırmak, birinin buyruğu altına koymak) yükleminden türetilmiştir. Aynı kökten aynı karşılıkta Latince subiectum kelimesi kullanılmıştır. Orta Çağ Fransızcasında subject Latince subjectum (=konu) ile ilişkiliydi. Latince sub (=altta, aşağıda) ve iacēre (=belli bir konumda bulunmak) eklerinden oluşmuştur. İngilizce subjective, Almanca sübjektiv, İtalyanca soggettivo, İspanyolca ve Portekizce subjetivo, Romence subiectiv, Sırpça subjektivno, İsveççe ve Norveççe subjektiv, Flemenkçe subjectief.