Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sübvansiyon

1 Mart 2022

     Destekleme; tarım ve hayvancılık gibi iş alanlarında üretim ve gelişmeyi sağlamak için yapılan para yardımı, vergi indirimi ya da muafiyeti şeklindeki destekleme. Fransızca subvention (sübvansyon: ‘devletçe yapılan para yardımı) kelimesinden aktarmadır. Latince subventāre (=yardımına koşmak) ve subvenire (=yardımına gelmek, kurtarmak) yüklemleriyle bağlantılıdır. Latince sub- (=aşağıya inme) ile venire (=gelmek; varmak) eklerinden türetilmiştir. İngilizce subvention, Katalanca subvenció.