Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

 

 

 

 

 

 

 

 

Sude

6 Ağustos 2020

    Arapçada ‘mutlu’ karşılığındaki said kelimesinin müennes şekli olan suadā kelimesiyle bağlantılıdır. Bununla birlikte, Arapça sa’d (=mutlu) kelimesinin müennes şekli suad olarak ifade edilmiş. Bu nedenle, suad kelimesi önceleri bayan adı olarak kullanılıyordu. Osmanlının son devrinde bayan ve erkek adı olarak kullanıldığı görülmektedir. Suud, suuda, suade, sude, saadet, sa’d ve said kelimelerinin aynı kökten geldiği anlaşılmaktadır. Sūde adı, Farsça sūden (=sürmek, ezmek) fiiline dayanan sūde (=sürmeli, boyalı) kelimesiyle ilişkili olmasa gerektir.