Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sude

15 Haziran 2021

     Mübarek, uğurlu, kutlu. Arapça suûd (=mübarek, mübarek yıldız) sözünden kaynaklandığı kanısındayım. Arapça suûd kelimesinin müennesi suûde şeklidir. Türkçede sude biçimini almıştır. Arapça suûd ise aynı dildeki sa’d (=kutlu, uğurlu) kelimesinin çoğul şeklidir. Sude, kadın şahıs adlarındandır. Sude adının Farsça sūden (=sürmek) sözüyle bağlantılı olan sūde (=sürülmüş) kelimesiyle ilişkili olmadığını sanıyorum. Bir  olasılığa göre, Arapçada ‘mutlu’ karşılığındaki said kelimesinin müennes şekli olan suadā kelimesiyle bağlantılıdır. Bununla birlikte, Arapça sa’d (=mutlu) kelimesinin müennes şekli suad olarak ifade edilmiş. Bu nedenle, suad kelimesi önceleri bayan adı olarak kullanılıyordu. Osmanlının son devrinde bayan ve erkek adı olarak kullanıldığı görüldü. Yine de Sude adının suûd ile ilişkili olduğunu söyleyebilirim. Bununla birlikte, suud, suuda, suade, sude, saadet, sa’d ve said kelimelerinin aynı kökten türemiş olmaları olasıdır.