Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Suiistimal

20 Haziran 2020

     Kötü kullanım. Görevini ve yetkisini kötüye kullanmak. Arapça (=kötü, fenâ) ve isti’mâl (=kullanma) sözlerine istinaden telaffuz edilen Arapça sû-i isti’mâl (=kötü, yersiz ve yolsuz kullanma) kelimesi Osmanlılar tarafından da ifade ediliyordu. Bu kelimenin karşıtı hüsn-i isti’mâl (=güzel kullanma) olarak biliniyor. Osmanlıcada Arapça (=kötü) sözüne dayanılarak birçok kelime telaffuz ediliyordu: Sû-i kasd (= cana kıymaya teşebbüs), sû-i niyyet (=kötü niyet), sû-i idâre (=kötü idâre/kötü yönetim), sû-i hulk (=ahlâk kötülüğü) ve diğerleri.