Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Şule

28 Ocak 2020

     Alev, ateş alevi. Bayan adlarından. Arapça şu’le (=alev) çoğulu şual (=alevler) diye bilinmektedir. Kürtçe şevle Farsça şu’le ‘alev, yalaz’ diye bilinmektedir. ‘Işın’ ya da ‘şua’ karşılığında Kazakçada sävle, Türkmencede şöhle ve Uygurcada şola şeklini almıştır. Arapça şu’le sözüne Farsça son ekler eklenerek yeni sözler oluşturulmuştur: şu’le-zeden (=alevlenmek), şu’le-numa (=alev gösteren, alevli), şu’le-sâz (=alevlenen), şu’le-dar (=alevli), şu’le-gah (=alev yeri), şu’le-nisar (=alev saçan), şu’le-gîr (=alev alan, tutuşan), şu’le-riz (=ateş saçan), şu’le-i cihân-sûz (=cihanı yakan ateş) gibi. “Bir şu’lesi var ki şem-i cânın/Fânûsuna sığmaz âsumânın” diyor Şeyh Galib. Sinhalice siluva, Malayamca juala ve Nepalce jvala ‘alev’ olarak bilinmektedir.