Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sulhiye

7 Kasım 2021

     Barışsever. Kadın şahıs adlarındandır. Ayrıca edebi alanda barışa dair yazılan şiire de sulhiye deniliyor. Arapça ṣulḥî (=barışla ilgili) sözcüğünün müennes şeklidir. Arapça ṣulḥ (=barış) sözcüğüne dayanmaktadır.